ಇಂದು ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ

ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

error: Content is protected !!