ಸಚಿವರ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಇಂದು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 21 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

error: Content is protected !!