ರಿಯಾಯತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಜು. 8- ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಶೇ. 5 ರ ರಿಯಾಯತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ  31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

error: Content is protected !!