ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೃತಿ ಸಿ.ಆರ್

ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೃತಿ ಸಿ.ಆರ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 19 – ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪಿ. ಜೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್.  ರಮೇಶ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ದಂಪತಿ ಮಗಳು ಕು. ಸಿ. ಆರ್. ಶ್ರೀದೃತಿ ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ  ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಳು.

error: Content is protected !!