ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆ..

ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆ..

ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹದಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಂದ ಕೊಡೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು.

error: Content is protected !!