ಶಾಬನೂರು ತೇರು

ಶಾಬನೂರು ತೇರು

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಬನೂರು ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸರಳವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.