ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

Home ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ  ಜ್ಯೋತಿ ಜಗದೀಶ್ ಜೆಂಬಿಗಿ…

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗದೀಶ್ ಜೆಂಬಿಗಿ…

ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಜೀವನ ಮರೆತು ಭೋಗ ಜೀವನದೆಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಯಾಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ...