ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- ನಗರದ ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೇಬಿ ಉನ್ನತಿ ಎ.ಆರ್. ಕೂಡ ಇದ್ದರು.