Category: ಹೊನ್ನಾಳಿ

Home ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊನ್ನಾಳಿ
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ : ಬಾಳೆ ತೋಟ ನಾಶ
Post

ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ : ಬಾಳೆ ತೋಟ ನಾಶ

ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 6 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷದ ಮಳೆ ರೈತರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ರೈತರು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.