March 31, 2020

ಓದುಗರ ಪತ್ರ Letters

ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

  ಮಾನ್ಯರೇ, ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ […]