Category: ಆರ್ಟಿ ಹರಟೆ

Home ಆರ್ಟಿ ಹರಟೆ
ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೀತೀಲಿ ಆಳ ಇರುತ್ತಾ !!!?
Post

ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೀತೀಲಿ ಆಳ ಇರುತ್ತಾ !!!?

ಒಂದು ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಸು. ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗಿಂತ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ.