ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀ

ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀ

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.