ನವರಾತ್ರಿ

ನವರಾತ್ರಿ

ಸರಸ್ವತಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಗರ ದೇವತೆ

ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಲಂಕಾರ

ಶಾಮನೂರಿನ ಮಂಗಳಗೌರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕಾಳಿದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ

ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ

ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ

ವೀಣಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ

ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದ ಉಚ್ಚೆಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಅಲಂಕಾರ

ಎಸ್‌ಓಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಪೂಜಾ ಅಲಂಕಾರ

ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲಂಕಾರ

Leave a Reply

Your email address will not be published.