ಮರುವಿಂಗಡನೆ: 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ಮಾ.26- ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡನೆ ಆಗಿದ್ದು , ಈ ಮೊದಲು 17 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ,  ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಲೀ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ  12 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದರೆ, ಈಗ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು  ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐನಳ್ಳಿ, ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾರಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು  ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರು, ಕೆ.ಅಯನಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು  ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ, ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಲ್ವಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.