ಹೊಸಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

2 ಬೆಡ್‌ ರೂಂ, ಹಾಲ್, ಕಾರ್‌ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಬೋರ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನೀರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಿಚನ್, ಸೋಲಾರ್‌ ಬಿಸಿ ನೀರು, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮೇನ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, (ಮಂಜು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಬಳಿ), ಕುಂದವಾಡ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್‌ಗೆ ಸಮೀಪ)  94480 89800, 82176 67518

Leave a Reply

Your email address will not be published.