ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಲಾಡ್ಜ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್‍, ರೂಂ ಬಾಯ್ಸ್‌, ಹೌಸ್‍ ಕೀಪಿಂಗ್‍, ರಿಸಪ್ಷನಿಸ್ಟ್‍ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್‍ ಆಫೀಸರ್‍ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. 74113 07071, 95913 00676

Leave a Reply

Your email address will not be published.