ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಹಳೆಯ ಬಸ್

ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಹಳೆಯ ಬಸ್

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬಸ್ ಒಂದನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.