ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯ, ಸೇಂಟ್‍ಜಾನ್ಸ್‍ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬೆಡ್‍ರೂಂ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್‍ ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬೋರ್‍ವೆಲ್‍ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.  94492 50565, 90086 87009

Leave a Reply

Your email address will not be published.