ಭೂಮಿಕಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ

ಲಿಂಗಾಯತ ವಧು-ವರರ ಕೇಂದ್ರ. H.O: Vidya Nagara, 1st Bus Stop, Davangere. B.O: BIET College Road, Near Hemavati Hostel. 7760316576, 9008055813

Leave a Reply

Your email address will not be published.