ಸೈಟ್, ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಖರೀದಿಗೆ

ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಮನೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ 30×44, 40×60, 60×80 (ಕಮರ್ಷಿಯಲ್) ರಶ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ 30×40, 30×60, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಸೈಟ್ & ಮನೆ, ಎಂಸಿಸಿ `ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೈಟ್ & ಮನೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ 30×40, 30×50, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 76768 57676

Leave a Reply

Your email address will not be published.