ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರೆ

ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರೆ

ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯು ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.