ಭಾಗೀರಥಿ ಹಬ್ಬ : ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಗಂಗಾಮಾತೆ ಪೂಜೆ

ಭಾಗೀರಥಿ ಹಬ್ಬ : ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಗಂಗಾಮಾತೆ ಪೂಜೆ

ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾಗೀರಥಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.