ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.