October 15, 2019

ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು

Please follow and like us: