ಕವನಗಳು

Home ಕವನಗಳು
ಓ ಗಿಡ ಮರಗಳೇ…

ಓ ಗಿಡ ಮರಗಳೇ…

ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು
ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೆರಳಾಗಿನಿಂದು

ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ…

ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ…

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲೆಂದು ನಡುರಾತ್ರಿ 
ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ

ಅವ್ವ ನನ್ನವ್ವ…

ಅವ್ವ ನನ್ನವ್ವ…

ಅಮ್ಮಾ..ಎರಡಕ್ಷರದಲಿ..ಎಂತಹ..ಶಕ್ತಿ!!
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮನ ತೋರಿಸಿದಾಕೆ 

ಎರಕವ ಹೊಯ್ದ

ಎರಕವ ಹೊಯ್ದ

ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಾರ ಚಿತ್ರಿಸಿ
ಬರೆದ ದೃಶ್ಯವೋ?

ಪಾಠ…

ಪಾಠ…

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜಂತುವೊಂದು
ಜಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಾಠವ ಕಲಿಸಿದೆ

ಹೀಗೇಕೆ ದೇವ…!

ಹೀಗೇಕೆ ದೇವ…!

ನೀ ತಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಚೆಲುವಿತ್ತೆ ಒಲವಿತ್ತೆ
ಕಂಡು ಕರುಬುವ ಅಸೂಯೆಯನು ಜೊತೆಗಿತ್ತೆ

ನೋವು ನಲಿವು

ನೋವು ನಲಿವು

ತುಂಬಿಹುದು ಜೀವನ ನೋವು ನಲಿವು
ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಇರುವಂತೆ ಬೇವು

ಜೋಕೆ

ಜೋಕೆ

ಕೆಲವರು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನಟಿಸಿ
ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರಾಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಆಡುವರು

ಗುದ್ದು….

ಗುದ್ದು….

ಮನುಜನ ಕಡು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂದು
ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ

ಸಾಗರ…

ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು
ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೆರಳಾಗಿನಿಂದು